Desitgem sort als nostres companys que participen en el Campionat de Catalunya de 5 Quilles.